ZÁKLADNÍ ŠKOLA

O NÁS

Školní vzdělávací program Děti Vysočiny, který je programem naší základní školy, preferuje výuku anglického jazyka od prvního ročníku, zaměřuje se na ekologii a poznávání našeho regionu. Jsme zároveň komunitní školou zaregistrovanou v Národní síti komunitních škol, dále školou, která je členem projektu M.R.K.E.V, což jsou školy podporující ekologickou výchovu a máme zažádáno o vstup do sítě škol podporujících zdraví.

Realizujeme několik projektů financovaných z fondů EU.

V letošním školním roce máme 103 žáků. Výuka probíhá v sedmi třídách, na prvním stupni jsou tři třídy, na druhém stupni čtyři třídy. Vyučování začíná v 7.45 hodin

Rozvržení školního dne:

1.hodina 7.45   –   8.30
2.hodina 8.40   –   9.25
3.hodina 9.40   –  10.25
4.hodina 10.35 –  11.20
5.hodina 11.30 –  12.15
6.hodina 12.25 –  13.10
7.hodina 13.40 – 14.25
8.hodina 14.30 – 15.15

 

Třída a třídnictví:

I.třída 1.ročník 16 žáků Tř.uč. Mgr Eva Mošnerová
II.třída 2. + 3.ročník 19 + 11 žáků Tř.uč. Mgr Jitka Preislerová
III. třída 4. +. 5.ročník 10 + 9 žáků Tř.uč. Mgr. Ladislava Buchtová
IV.třída 6.ročník 14 žáků Tř.uč. Mgr. Jaroslava Buchtová
V.třída 7.ročník 9 žáků Tř.uč. Mgr. Eva Štegnerová
VI.třída 8.ročník 6 žáků Tř.uč. Mgr. Tereza Žáková
VII.třída 9.ročník 9 žáků Tř.uč. Mgr. Tereza Kratochvílová