Školská rada

Volby do školské rady

Do školské rady byli zvoleni:

A) Z řad zákonných zástupců:  Zdeněk Daniel, Petr Dobiáš a Zdena Zobačová.

B) Z řad pedagogického sboru: Mgr.Eva Štegnerová, Mgr. Jitka Preislerová a Mgr. Ladislava Buchtová.

C) Jmenováni zřizovatelem: Helena Hoskovcová, Eva Kulhánková a ak. arch. Petr Lechner.