Školní jídelna

OBECNÉ INFORMACE

Školní jídelna poskytuje stravu za zvýhodněných podmínek žákům ve dnech školního vyučování a dospělým pracovníkům školství ve dnech, kdy jsou přítomni na pracovišti.

V době prázdnin, nemoci a při nepřítomnosti ve škole jsou všichni žáci cizími strávníky   ( 1 oběd = 68,- Kč ).

Dospělí pracovníci školství se stávají cizími strávníky ( 1 oběd = 68,-Kč) v době pracovní neschopnosti nebo dovolené.

Cena oběda se řídí vyhláškou č. 463 ze dne 23.12. 2011 ( o školním stravování) v platném znění. Cenová kalkulace je pravidelně upravována, informace zájemcům podává hospodářka školní jídelny p. Anna Crháková, tel. 566664431, 566664432.

Odhlašování obědů je možné prostřednictvím SMS zprávy na telefonních číslech nejpozději v 6.15 daného dne:  605466203, 728180618, 721667187.