Školní jídelna

OBECNÉ INFORMACE

Školní jídelna poskytuje stravu za zvýhodněných podmínek žákům ve dnech školního vyučování a dospělým pracovníkům školství ve dnech, kdy jsou přítomni na pracovišti.

V době prázdnin, nemoci a při nepřítomnosti ve škole jsou všichni žáci cizími strávníky   ( 1 oběd = 51,- Kč ).

Dospělí pracovníci školství se stávají cizími strávníky ( 1 oběd = 51,-Kč) v době pracovní neschopnosti, nebo dovolené.

Dle vyhlášky č. 463 ze dne 23.12. 2011 ( o školním stravování) činí cena jednoho obědu :

Mateřská škola  

přesnídávka                              7,-  Kč

oběd                              19,-  Kč

svačina                              6,-  Kč

I. stupeň základní školy

oběd                              21,-  Kč

II. stupeň základní školy

oběd                              24,-  Kč

9. ročník

oběd                              25,-  Kč

Placení obědů probíhá prostřednictvím převodu z účtu na účet.

Je nutné, aby si každý ve svém peněžním ústavu zadal souhlas s inkasem  z účtu a nahlásil  č.ú.:  100188741/0800 (škola inkasuje platbu přes ČS).

Srážka je za skutečně odebrané obědy daného měsíce.

 Výdej obědů:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1. výdej   11.20 – 11.45 hod.

2. výdej   12.15 – 12.40 hod.

3. výdej   13.10 – 13.15 hod.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

výdej   12.00 hod.

CIZÍ STRÁVNÍCI 

výdej   11.45 – 12.10 hod

 

Odhlásit oběd na následující den je třeba nejpozději do 13 hod..

Za včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Další informace ohledně stravování vám sdělí hospodářka školní jídelny p. Crháková  na tel. čísle  566 664 431.