ŠKOLNÍ DRUŽINA

O NÁS

Školní družina má kapacitu 35 dětí a má dvě oddělení. Provozní doba školní družiny byla stanovena vzhledem k místním podmínkám. Je rozdělena na dvě části, ráno začíná před příjezdem prvních autobusů – v 6:30 hodin a končí v 7:30 hodin. Odpolední provoz probíhá od 11:20 do 16:00 hodin. Druhé oddělení má provozní dobu nepravidelnou a záleží na denní naplněnosti. Zpravidla bývá otevřeno od 12.30 do 14.30 hodin.

K pobytu ve školní družině je přihlášeno celkem 43 dětí. Činnosti školní družiny jsou rozděleny do činností pravidelných, příležitostných akcí a nabídky spontánních aktivit. Aktivity jsou převážně rekreačního charakteru s častým pobytem na čerstvém vzduchu. Zájmová činnost preferuje skupinové práce.

Pravidelné akce, kterých se děti školní družiny zúčastňují:

  • Vánoční besídka
  • Cvičení v přírodě
  • Školní akademie