Rozpočet


Návrh rozpočtu na provoz školy
na rok 2018

energie (plyn, elektřina, voda) –  260 + 156 + 24 (tisíc Kč)
materiál + služby 760 000 Kč
opravy a udržování 300 000 Kč
odpisy majetku 150 000 Kč
mzdy 150 000 Kč
celkem 1800 000 Kč
—————————————————————————————————————-
Věra Matějů,
Ve Sněžném 15. 10. 2017