Projekty

logo

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Sněžnéregistrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009313

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.173.762,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ

– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

– Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

– Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

– Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

– Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání

– Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

– Projektový den mimo ŠD/ŠK