Projekty

 

 

 

logo

PROJEKT  UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky přenosu kompetencí do předmětů, v jejímž rámci tyto kompetence učitelé běžně nerozvíjejí.

 

logo

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Sněžnéregistrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009313

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

  • Z finančních prostředků v celkové výši 1.173.762,- Kč hradíme tyto aktivity:
  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
  • Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání
  • Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
  •  Projektový den mimo ŠD/ŠK