Přírodní učebna

V pátek 25. 10. se žáci 3., 4. a 5. ročníku vypravili do nově vznikající přírodní učebny ve Sněžném.  Žáci se společně podíleli na stavbě zimoviště pro různé druhy hmyzu, tzv. hmyzího hotelu. Stavba hmyzího hotelu žáky bavila a mohli získat i několik zajímavých informací o domově některých druhů hmyzu. Přírodní učebna je místo, které bude […]

Exkurze Brno – 2. stupeň

V pátek 18. 10. se žáci celého 2. stupně vydali na exkurzi do Brna. Každý ročník měl svůj individuální program. Šesťáci navštívili Moravské zemské muzeum na Zelném trhu a seznámili se s nejstarším obdobím lidských dějin až po 6. století n. l. Sedmákům expozice Velká Morava přiblížila historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století až […]

Rozvoj čtenářské gramotnosti – 1. setkání

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se v odpoledních hodinách v naší škole uskutečnilo I. setkání v rámci projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti, do kterého se s námi zapojily: ZŠ Fryšava, Gym V. Makovského Nové Město na Moravě a ZŠ Unčín.  Hlavní náplní setkání bylo seznámit zapojené školy s projektem jako takovým, s jeho cíli i metodami práce, představit jim portál […]

Portimo 8. a 9. ročník

Ve středu 23. 10. 2019 se žákyně 8. ročníku a žáci 9. ročníku zúčastnili preventivního programu Portimo MÁM CO ŘÍCT. Téma programu i jeho náplň byly sestaveny tak, aby pomohly žákům zlepšit jejich komunikační dovednosti a zároveň si uvědomit, jak důležité je vyjadřovat se srozumitelně, vzájemně se poslouchat a respektovat názory ostatních.

Záložka do knihy spojuje školy 2019

V průběhu měsíce října jsme se zapojili do česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, který spolupořádají Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Téma letošního ročníku bylo: List za listem – baví mě číst. Smyslem projektu je podpořit děti ve čtení a možnost navázat přátelství s jiným žákem ze Slovenska. Byla […]

Adaptační kurz 6. ročníku

Ve dnech 14.-16.10.2019 se žáci šestého ročníku spolu s třídní učitelkou a paní učitelkou Lenkou Bartoňovou zúčastnili adaptačního kurzu ve Skleném. Celodenní program byl nabitý spoustou zajímavých situačních her zaměřených na pozitivní komunikaci mezi žáky. O program se postarali dva zkušení instruktoři z agentury Kulička. Kurz se velmi vydařil a doufejme, že byl pro žáky inspirativní a […]Ovoce a zelenina do škol
logo VVV
logo ESF
Základní škola a mateřská škola Sněžné - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz
.
Celé česko čte dětem
Rodiče vítáni
Škola podporující zdraví
Aktivní škola
Aktivní škola