Výlet Krátká

Ekologické centrum Chaloupky pro děti připravilo jako obvykle zajímavý program na téma „Cesta za Betlémskou hvězdou“. 1. i 2. ročník se ho zúčastnil 11.12.2019 na rychtě v Krátké. Děti si znovu prožily s úžasnými ohebnými loutkami známý vánoční příběh, společně sestavily Betlém. Poté si vyráběly betlémskou hvězdu z bochánku, párátek, jeřabin a textilu. Program byl […]

Divadlo ve 3. třídě

English Drama Club – Little Red Riding Hood Ve středu 11.12. členové anglického dramatického kroužku /5. ročník/ zahráli žákům třetího ročníku pohádku Little Red Riding Hood / Červená karkulka /. Nácvik pohádky trval asi měsíc a půl. Mladí herci pilně trénovali – každý týden před vyučováním. Představení se jim moc povedlo. Po pohádce následovaly aktivity […]

Čerti

Ve čtvrtek 5. 12. k nám do školy jako tradičně zavítal Mikuláš se svojí družinou. Navštívil naše nejmenší ve školce a poté první a druhý stupeň ZŠ. Některé děti pokáral za jejich hříchy a děti slibovaly, že se polepší. Poté dostaly od čertů malou nadílku. Této role se velice dobře zhostili žáci 9. ročníku, za […]

Návštěva knihovny – 5. ročník

Dne 2. 12. navštívila 5. třída besedu v novoměstské knihovně s názvem S batohem na zádech. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o cizích zemích. Ve skupinách spolupracovaly nad zadanými úkoly, které se týkaly jednotlivých kontinentů. Z naučných knih získávaly potřebné informace, které potom prezentovaly svým spolužákům. Nakonec je paní knihovnice seznámila s pravidly knihovny […]

Autorské čtení – J. Opatřil

Naši školu opět navštívil Jan Opatřil s besedou knih o malém kapříkovi Metlíkovi. Pan Opatřil poutavě vyprávěl o sérii  knih – Dobrodružství kapříka Metlíka, Kapřík Metlík v řece, Kapřík Metlík ve sportovním rybníku, Kapřík Metlík – útěk, Kapřík Metlík Nový domov. Knížky barvitě popisují život kapříka a jeho kamarádů, Šupinky a Břéti. Pohádkové příběhy s nádhernými […]

Návštěva knihovny – 4. ročník

Ve čtvrtek 28.11. se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili knihovnické lekce s názvem – Žáček žáčkům. Žáci se seznámili s životem a dílem Jiřího Žáčka. Luštili hádanky, procvičovali   jazykolamy, tvořili rýmy a vyslechli  Popletenou pohádku. Dále byli seznámeni s knihovnicko-bibliografickou přípravou mladých čtenářů, tzn. řazením knih v knihovně, literaturou naučnou a krásnou, mezinárodním desetinným tříděním, elektronickým katalogem […]Ovoce a zelenina do škol
logo VVV
logo ESF
Základní škola a mateřská škola Sněžné - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz
.
Celé česko čte dětem
Rodiče vítáni
Škola podporující zdraví
Aktivní škola
Aktivní škola