Zájmové kroužky
Taneční kroužek                              H. Hoskovcová                                st od 12,30
Angl. pro předškoláky                    L. Buchtová                                      út od 12,00
Angl. dramatický kr.                       L. Buchtová                                      st od 7,00
Háčkování                                         I. Pavelková                                     st od 12,30
Taneční kr. Street                           E. Koutníková /Active ZR/           pá od 12,30
Míčové hry                                       M. Zobačová /Active ZR/              út od 12,45
Zábavná logika /2.st./                   T. Kratochvílová                              pá od 11,30
Zábavná logika /1.st./                    J. Machalová                                   po od 13,30
Čtenářský klub                                P. Fialová                                          čt od 12,30
Čtenářský klub                                J. Boháčová                                      pá od 12,30
Čtenářský klub                                L. Buchtová                                      čt od 12,30
Doučování – 9.roč.                          R. Basovníková                               pá od 7,00
Doučování M                                   T. Kratochvílová                             út od 7,00
Doučování ČJ                                  L. Bartoňová                                    čt od 7,00 a po od 14,00
Doučování A                                    L. Bartoňová                                    st od 7,00
Doučování                                        P. Fialová                                         út od 7,00
Doučování                                        L. Buchtová                                     st od 12,30
Čtenářská dílna                               L. Bartoňová                                   po od 14,00 (1x za měsíc)