Karneval „ROK“

2. ročník si v pondělí 22.2. užíval nevšední akci – karneval „Rok = čtyři roční období“. Děti byly rozděleny do 4 skupin a předem si v rámci vyučování vytvořily škrabošky a kloboučky v příslušných barvách daného ročního období. Doma si s rodiči připravily vhodné oblečení ke své masce, případně i nějaké zajímavé detaily. Jednotlivé skupiny si měly […]

Celé Česko čte dětem

Naše škola se zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem. V rámci této akce jsme pozvali na besedu herce a režiséra pana Ondřeje Kepku, který naši školu navštívil v pátek 19. února. Dětem z prvního stupně předčítal z knihy Broučci od Jana Karafiáta. V další části příjemného posezení vyprávěl zážitky z natáčení a odpovídal na […]

Ukončení 1. pololetí

První pololetí školního roku 2015/16 bylo ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2016 rozdáním výpisu z vysvědčení. Nikdo z našich žáků nepropadá, naopak na 2. stupni bylo z 38 hodnocených žáků 10 žáků s vyznamenáním, tzn. že neměli žádnou trojku a průměr známek byl do 1,5. Žákům bylo celkem uděleno 25 pochval, a to některým za […]

Zápis dětí

Ve čtvrtek 28. 1. proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2016/2017. K zápisu se se svými rodiči dostavilo celkem 13 dětí. Rodiče 1 dítěte požádali o odklad povinné školní docházky. Ostatních 12 dětí bylo zapsáno, přestože někteří rodiče ještě odklad pro své dítě zvažují. Zapsány byly děti s těmito čísly jednacími: 11/2016-1, 12/2016-1, […]

Projektový den

Dne 22. 12. připravila třídní učitelka 4. a 5. třídy pí. Ladislava Buchtová pro děti vánoční projektový den. Děti pekly medové perníčky, které poté nazdobily sněhovou polevou. Po zaschnutí je děti vložily do celofánového pytlíčku, ovázaly barevnou mašličkou a vzaly si je domů jako vánoční dárky pro rodiče. Dětí si s sebou do školy přinesly cukroví, […]