Ukončení 1. pololetí

První pololetí školního roku 2015/16 bylo ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2016 rozdáním výpisu z vysvědčení. Nikdo z našich žáků nepropadá, naopak na 2. stupni bylo z 38 hodnocených žáků 10 žáků s vyznamenáním, tzn. že neměli žádnou trojku a průměr známek byl do 1,5. Žákům bylo celkem uděleno 25 pochval, a to některým za […]

Zápis dětí

Ve čtvrtek 28. 1. proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2016/2017. K zápisu se se svými rodiči dostavilo celkem 13 dětí. Rodiče 1 dítěte požádali o odklad povinné školní docházky. Ostatních 12 dětí bylo zapsáno, přestože někteří rodiče ještě odklad pro své dítě zvažují. Zapsány byly děti s těmito čísly jednacími: 11/2016-1, 12/2016-1, […]

Projektový den

Dne 22. 12. připravila třídní učitelka 4. a 5. třídy pí. Ladislava Buchtová pro děti vánoční projektový den. Děti pekly medové perníčky, které poté nazdobily sněhovou polevou. Po zaschnutí je děti vložily do celofánového pytlíčku, ovázaly barevnou mašličkou a vzaly si je domů jako vánoční dárky pro rodiče. Dětí si s sebou do školy přinesly cukroví, […]

Výtvarná soutěž

Zúčastnili jsme se celostátní výtvarné soutěže MARŤÁNCI – ŠKOLA Z MARSU. Za naši školu soutěžili žáci 2. – 5. ročníku, to je v této soutěži II. kategorie. Autoři nejlepších prací dostali sladkou odměnu a jejich práce posílám do Prahy k posouzení odbornou porotou. Jedná se o první etapu soutěže. Výsledky by měly být známy 15.2.2016. […]

Návštěva výstavy

V předvánočním týdnu navštívila většina žáků naší školy velmi zajímavou výstavu s vánoční tematikou v obci Křižánky. Pořádal ji místní svaz žen a ke zhotovení vlastnoručně vyrobených předmětů byly využity recyklovatelné nebo odpadové materiály – pet lahve, papír, korek, zátky a mnoho dalších. A tak jsme mohli shlédnout vánoční stromečky z pivních lahví nebo z obalů na vajíčka, dále zajímavého sněhuláka z nápojových kelímků a […]

Mikulášská oslava v našem úlu

V pátek 4.12. 2015 jsme měli „Mikulášskou oslavu v našem úlu“. (Druháci si letos hrají na včelky.) V předcházejících hodinách ČaSP a UaK jsme si vytvořili masky včel – škrabošku s tykadly a křídla. Rodiče také pomohli, připravili nám pruhované oblečení, žihadla z malé PET lahvičky a 3. pár nožiček. V pátek každý donesl do školy […]

S čerty nejsou žerty

V pátek 4. prosince  to v první třídě vypadalo jako v opravdickém „peklíčku“. Všude se to hemžilo čerty a čerticemi.  A co děti v čertovské škole zažily? Popovídali jsme si o tom, jaké mají čerti vlastnosti a schopnosti,násedovalo čtení  jmen z čertovského kalendáře, počítání kouzelných korálků… Všechny děti si připravily krásnou básničku, nebo písničku. Nechyběla […]