Havaj a Miami

Dne 13. 11. navštívily děti ze 4. a 5. třídy cestopisný program v DDM Žďár nad Sázavou. Tentokrát na téma Havaj a Miami. Cestovatelé Motani děti seznámili se zdejšími zajímavými živočichy, které osobně nafotili i natočili, s podmořskými živočichy a rybami, s tamními zvyky a tanci. Děti také viděly výbuch havajské sopky i lávové pole. […]

Výstava Vůně medu

Ve čtvrtek 8.11. navštívili žáci 3. ročníku výstavu „Vůně medu“. Výstava se konala v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Žáci si poslechli krátkou přednášku o zajímavostech ze života včel a současně si prohlédli prosklený úl s živými včelami. Včelařský kroužek z Bobrové si připravil pro žáky pohádku „O netrpělivé včeličce“. V nabídce byl […]

9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy

Stejně, jako v minulém školním roce 2017/2018 se i letos naše škola zapojila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letos bylo vyhlášeno téma: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. České školy z celé republiky si vyměňují vlastnoručně vyrobené záložky se školami na Slovensku. Již tradičně si naše škola mění záložky s partnerskou […]

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti Naše škola je zapojena do projektu Rozvíjení čtenářské gramotnosti a užití v jiných předmětech. Pravidelně se setkáváme s kolegy z okolních škol a vyměňujeme si zkušenosti. Setkání se koná pokaždé na jiné škole, takže i díky tomu načerpáme nové nápady a atmosféru. V loňském roce jsme díky projektu nakoupili […]