Výstava Vůně medu

Ve čtvrtek 8.11. navštívili žáci 3. ročníku výstavu „Vůně medu“. Výstava se konala v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Žáci si poslechli krátkou přednášku o zajímavostech ze života včel a současně si prohlédli prosklený úl s živými včelami. Včelařský kroužek z Bobrové si připravil pro žáky pohádku „O netrpělivé včeličce“. V nabídce byl […]

9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy

Stejně, jako v minulém školním roce 2017/2018 se i letos naše škola zapojila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letos bylo vyhlášeno téma: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. České školy z celé republiky si vyměňují vlastnoručně vyrobené záložky se školami na Slovensku. Již tradičně si naše škola mění záložky s partnerskou […]

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti Naše škola je zapojena do projektu Rozvíjení čtenářské gramotnosti a užití v jiných předmětech. Pravidelně se setkáváme s kolegy z okolních škol a vyměňujeme si zkušenosti. Setkání se koná pokaždé na jiné škole, takže i díky tomu načerpáme nové nápady a atmosféru. V loňském roce jsme díky projektu nakoupili […]

Oslavy vzniku Československé republiky

Letošní rok si naše země připomíná stoleté výročí vzniku samostatného Československého státu. Ani naše škola nemohla chybět u tak důležitého jubilea a zapojila se do oslav. Spolu se žáky jsme si školu vyzdobili a povídali si o tom, jaké to asi v prvním desetiletí nově vzniklé republiky bylo. Samozřejmě jsme nezapomněli na našeho prvního prezidenta […]

Platba ŠD

Výběr školného za září – prosinec za školní družinu se provádí v termínu od 22.10. do 2.11.2018, a to v částce 4 x 150,- Kč /celkem 600,-Kč/. Pouze ranní družina 50 Kč/měsíc. Netýká se rodičů, kteří mají zaveden příkaz k úhradě na účet ZŠ. Školné za ŠD lze též platit na účet školy, informace o […]