Poděkování učitelskému sboru ZŠ Sněžné

Chtěly bychom poděkovat všem učitelkám ze ZŠ Sněžné, které nás výborně připravily na studium střední školy. Díky jejich péči, ochotě a znalostem jsme se dostaly na dobrou školu s velkým zájmem. Přijímací zkoušky jsme zvládly levou zadní – umístily jsme se na 1. a 3. místě z více jak 200 uchazečů. Ve škole vynikáme nad svými spolužáky […]

11. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU

V letošním školním roce se opět zúčastňujeme česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebe v próze. Do projektu se zapojí žáci ze 4. a 5. ročníku, celkem 25 žáků.  Žáci mohou vyrábět záložky rozmanitých tvarů, různých velikostí a pomocí libovolné techniky (např. malování, kreslení, háčkování, drátování, koláž) na určené […]

On-line divadelní představení Jackie and the Giant 

V úterý 22. 9. 2020 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili interaktivního on-line divadelního představení společnosti The Bear Educational Theatre. Z důvodu výskytu koronaviru se nemůžeme osobně zúčastňovat mimoškolních akcí, tak tato alternativa byla skvělou příležitostí pro žáky zažít něco nového. Další výhoda byla ta, že představení bylo celé zdarma.

Naše letošní prázdniny – 5. ročník

Hned v prvním školním týdnu žáci 5. ročníku vytvářeli česko-anglický projekt s názvem Naše letošní prázdniny. Žáci měli během letních prázdnin poslat třídní učitelce pohlednici s pozdravem z dovolené. Zde si procvičili psaní adresy a krátkého textu. Většina žáků z páté třídy pohlednici z dovolené opravdu poslalo, ostatní ji na začátku školního roku přinesli do […]