VÝUKA NA DÁLKU

Dnešním dnem, to je 11. 5. 2020, začínáme už 9. týden výuky na dálku. Donedávna nikoho z nás nenapadlo, že by taková věc mohla nastat. Jak jsme si se vzniklou situací poradili ve sněženské škole a jaké to je, když si ze dne na den místo s žáky „povídáme“ s počítačem? Na začátku je nutno podotknout, že každý […]

Informace k návratu 1. stupně do školy

Od 25. 5. se mohou žáci prvního stupně vrátit do školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o účast na vzdělávacích aktivitách nejpozději do 18.5.2020 třídnímu učiteli. Je třeba uvést, zda bude žák chodit na oběd a v kolik hodin odpoledne bude ze školy odcházet. Školní budova se bude otevírat v 7,30 hodin. Provoz bude nejdéle do […]

Informace pro žáky 9. ročníku

Specifika pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 — V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. — Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny […]