Návštěva žáků 5. ročníku v místní knihovně

V pondělí 24. 6. 2019 navštívili žáci 5. ročníku městys Sněžné, kde proběhlo vyhodnocení nejlepších čtenářských deníků za období od ledna 2019 do června 2019. Hodnocení prováděla paní Balabánová společně s paní starostkou. Hodnotila se úprava, počet zapsaných knih, obsah, ilustrace k textu, … Výhercům byla udělena pěkná věcná i sladká cena. Symbolicky byli také […]

Divadlo na BiGy

12.6. nás poctila návštěvou škola ze Sněžného. Studentům naší primy zahráli krásné divadlo v anglickém jazyce. Děti vyplňovaly pracovní listy s tématikou pohádky. Po skončení divadla dětem ze Sněžného zahrály naše děti z primy dvě písničky, které budou hrát na školním BigyFestu. Celá akce se moc povedla a všichni jsme měli radost. S pozdravem Ladislav […]

Diseminace projektu na semináři Oxford na Biskupském gymnáziu

Projekt Erasmus+, Aktivita KA1,2018-1-CZ01-KA101-047284 – „Podpořme a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni ZŠ“. Ve středu 29. 5. 2019 proběhl na Biskupském gymnáziu seminář pro učitele anglického jazyka od nakladatelství Oxford s názvem „Classroom Presentation Tools“. V rámci tohoto semináře proběhly také dvě prezentace z […]

Čtenářské deníky 5. ročník – vyhodnocení nejlepších čtenářů

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 navštívili žáci 5. ročníku městys Sněžné, kde proběhlo hodnocení nejlepších čtenářských deníků za období od červena 2018 do ledna 2019. Hodnocení prováděla paní Balabánová, která společně s paní starostkou městyse vyhodnotila tři nejlepší čtenářské deníky. Hodnotila se úprava, počet knih, ilustrace k textu,… Výhercům byla udělena pěkná věcná cena. Symbolicky […]

Pohádka „ O veliké řepě“ pro děti z MŠ a prvňáčky

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 žáci z anglického kroužku opět zahráli pohádku pro prvňáčky a pro předškoláky z naší školy. Všichni se sešli ve školní družině, kde je pro takováto vystoupení ideální prostor. Nejprve se vše nachystalo – scéna, herci se oblékli do svých kostýmů a také aktivity, které následují po pohádce. Protože malé děti […]