Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti Naše škola je zapojena do projektu Rozvíjení čtenářské gramotnosti a užití v jiných předmětech. Pravidelně se setkáváme s kolegy z okolních škol a vyměňujeme si zkušenosti. Setkání se koná pokaždé na jiné škole, takže i díky tomu načerpáme nové nápady a atmosféru. V loňském roce jsme díky projektu nakoupili […]

Čtenářský kroužek

I tento školní rok máme v nabídce čtenářský kroužek. Děti si zde nacvičují čtenářské dovednosti, práci s textem a porozumění čteného. Formou různých her procvičují paměť, slovní zásobu, pohotovost, hledání v textu…. Díky dramatizacím pohádek se učí správnému vyjadřování. Seznámí se zde se spoustou nových knih, autorů i ilustrátorů. Děti zde mají možnost představovat spolužákům […]

HAPPY POSTCROSSING

Ve středu 17. 10. 2018 se žáci 6. třídy zapojili do Postcrossingu, což je mezinárodní projekt umožňující výměnu pohlednic. Hlavním jazykem tohoto projektu je angličtina. Své první dvě pohlednice poslali do Německa a Ruska a už netrpělivě čekají, až dorazí k adresátům. Pak už se mohou těšit, jaké pohlednice, od koho a z jaké země […]

Knihovnická akce „Bojíte se rádi?“

V pondělí 15. 10. navštívili žáci 3. třídy knihovnu v Novém Městě na Moravě. Pro žáky byla připravena knihovnická lekce s názvem „Bojíte se rádi?“ První část lekce byla zaměřena na knihy o nejrůznějších strašidlech od autorů Vítězslava Klimtová a Hynek Klimek. V druhé části jsme se společně přesunuli do knihovny, kde žáci dostali prostor […]

English Drama Club

Anglický dramatický kroužek probíhá od 1. 10. 2018 každé pondělí od 12.30 do 13.45 hodin v budově školy. / od měsíce října – do května / Kroužek bude zaměřen na čtení zjednodušených anglických pohádek a dětských knih a časopisů, prací s textem, hraní divadla, hraní her, vycházky do okolí a hlavně zábavu pro děti. Kroužek […]