Čtenářské deníky 5. ročník – vyhodnocení nejlepších čtenářů

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 navštívili žáci 5. ročníku městys Sněžné, kde proběhlo hodnocení nejlepších čtenářských deníků za období od červena 2018 do ledna 2019. Hodnocení prováděla paní Balabánová, která společně s paní starostkou městyse vyhodnotila tři nejlepší čtenářské deníky. Hodnotila se úprava, počet knih, ilustrace k textu,… Výhercům byla udělena pěkná věcná cena. Symbolicky […]

Pohádka „ O veliké řepě“ pro děti z MŠ a prvňáčky

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 žáci z anglického kroužku opět zahráli pohádku pro prvňáčky a pro předškoláky z naší školy. Všichni se sešli ve školní družině, kde je pro takováto vystoupení ideální prostor. Nejprve se vše nachystalo – scéna, herci se oblékli do svých kostýmů a také aktivity, které následují po pohádce. Protože malé děti […]

Postcrossing

Někteří žáci naší školy se aktivně zapojili do projektu Postcrossing.  Jeto  projekt, jenž propojuje celý svět pomocí skutečné pošty tím, že vám umožní vyměňovat pohlednice s náhodnými uživateli z celého světa. Jak to funguje?  Je to velmi jednoduché – vždy platí, že za každou odeslanou pohlednici vám naopak jedna do schránky přistane. Po registraci na […]

9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy

Stejně, jako v minulém školním roce 2017/2018 se i letos naše škola zapojila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letos bylo vyhlášeno téma: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. České školy z celé republiky si vyměňují vlastnoručně vyrobené záložky se školami na Slovensku. Již tradičně si naše škola mění záložky s partnerskou […]

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti Naše škola je zapojena do projektu Rozvíjení čtenářské gramotnosti a užití v jiných předmětech. Pravidelně se setkáváme s kolegy z okolních škol a vyměňujeme si zkušenosti. Setkání se koná pokaždé na jiné škole, takže i díky tomu načerpáme nové nápady a atmosféru. V loňském roce jsme díky projektu nakoupili […]