Ukončení školního roku 2018/2019

Ve čtvrtek 26. června proběhlo v obřadní síni městyse Sněžné za přítomnosti učitelů i rodičů slavnostní vyřazení letošních absolventů základní školy. Po úvodních slovech paní starostky, paní ředitelky a třídní učitelky bylo žákům 9. ročníku rozdáno vysvědčení zároveň s přáním, aby se jim v další etapě jejich života vše dařilo, byli spokojeni a úspěšní. Ostatním […]

Výlet na hrad Veveří

Dne 17. 6. navštívila 4., 5., a 6. třída hrad Veveří. V připravených stanech si mohly děti vyzkoušet něco z řemeslného umu našich předků. Například zdobení látek potiskem, dále si mohly prohlédnout repliky chladných zbraní, podívaly se na výstavu loutek a vyzkoušely výtvarnou dílnu. Kdo chtěl, střílel z kuše nebo vrhal sekyrou na cíl. Pro […]

Aktivity v závěru školního roku

V pondělí 24. 6. vyrazili žáci 7. ročníku na kolech do Vysočina Areny. Nejprve si vyzkoušeli biatlonovou střelnici, poté pumptrackovou dráhu a ti zdatnější a odvážnější i některé ze singletracků. V úterý 25. 6. jeli žáci druhého stupně do Divadla Reduta v Brně, kde zhlédli drama ze soudní síně „Teror“ a svým hlasováním rozhodli o […]

Laser Game ve Žďáru nad Sázavou

Poslední středu v tomto školním roce navštívili žáci 5. ročníku arénu Laser Game ve Žďáru nad Sázavou. Třída páťáků byla rozdělena na dva týmy – červení a zelení. Každý tým hrál v aréně dvě hry. V obou hrách byl úspěšnější tým zelených, ale to nemění nic na tom, že si tento výlet všichni moc užili. […]

Návštěva žáků 5. ročníku v místní knihovně

V pondělí 24. 6. 2019 navštívili žáci 5. ročníku městys Sněžné, kde proběhlo vyhodnocení nejlepších čtenářských deníků za období od ledna 2019 do června 2019. Hodnocení prováděla paní Balabánová společně s paní starostkou. Hodnotila se úprava, počet zapsaných knih, obsah, ilustrace k textu, … Výhercům byla udělena pěkná věcná i sladká cena. Symbolicky byli také […]