Dopravní výchova – 4. ročník

Ve středu 20. září se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili výukového programu – Dopravní výchova,  v učebně kulturního domu v Novém městě na Moravě. Žáci byli seznámeni se základními pravidly silničního provozu, jak se má chovat mladý cyklista, zopakovali si znalost dopravních značek, naučili se, jak se chovat  na křižovatce,… Z důvodu deště si žáci nemohli […]

Návštěva BiGy

Žáci pátého ročníku ZŠ a MŠ Sněžné se ve středu 27.9. 2017 zúčastnili divadelního představení  „Rabbit‘s quitar“ na Biskupském gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou. Studenti gymnázia sehráli tuto humornou pohádku v anglickém jazyce. Poté si pro ně paní profesorka Jitka Stráská připravila různé zajímavé aktivity spojené s tématem pohádky. Žáci pracovali s pracovním listem a […]

Druhý stupeň sbíral úspěchy na atletickém čtyřboji!

V prvním podzimním dnu, v sychravém pátku se početná skupina žáků 2. stupně zúčastnila atletického čtyřboje u Základní školy ve Svratce. Nejen atletické výkony, ale i kolektivní projev zdobily všechny naše žáky. Žáci naší základní školy pak vybojovali celkem 14 medailí, pochvalu zaslouží zejména chlapci a dívky z 8. třídy. Určitě bychom chtěli touto formou […]

Šipkovaná

Na začátek školního roku připravili žáci 5. ročníku pro své spolužáky ze 4. ročníku šipkovanou. Trasa vedla od ZŠ směrem na Buchtův kopec. Vedoucí skupinou byli žáci 5. ročníku, kteří pro své mladší spolužáky nachystali řadu nelehkých úkolů. Cílem byl Buchtův kopec, kde se obě skupiny úspěšně setkaly a vyhodnotily splněné úkoly. Následovala sladká odměna  a společný […]

Školní rok 2017/2018

Výuku v letošním školním roce zahájilo celkem 124 žáků základní školy. Po dlouhých 15 letech jsme nemuseli žádat o výjimku z počtu žáků, protože při 7 třídách již máme průměrný počet žáků na jednu třídu vyšší než 17, čímž splňujeme platné právní předpisy. Povinnou školní docházku zahájilo 17 prvňáčků. Nově bude v naší škole působit […]