Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu Čtenářská gramotnost, jehož cílem je naučit žáky správně číst a rozumět nejen literatuře, ale textům obecně. V tomto školním roce v naší škole vznikne vedoucí centrum, kde se budou setkávat učitelé z okolních škol a společnými silami budou vytvářet, zkoušet a také hodnotit nové metody práce. Abychom věděly, jak […]

Zetor show

Ve čtvrtek 19. září jsme s 8. a 9. třídou navštívili Vysočina Arenu v Novém Městě na Moravě, kde se konala ZETOR SHOW. Čekal na nás již druhý ročník výstavy zemědělských strojů a prezentační přehlídky odborných škol Kraje Vysočina. Také se zde vytvořili 4 nové české rekordy : • Nejvíc traktorů jedné značky na jednom […]

Dopravní hřiště 4. ročník

Ve čtvrtek 19. září se děti ze 4. ročníku zúčastnily kurzu dopravní výchovy s praktickou výukou jízdy na kole na dopravním hřišti v Novém Městě na Moravě. Nejprve se seznámily s teorií v učebně v kulturním domě a pak si šly vše prakticky vyzkoušet na dopravní hřiště. Všechny děti byly moc šikovné. Druhá lekce je […]

Seznamte se s Erasmem

ZŠ a MŠ Sněžné, p. o. se zapojila do celoevropské kampaně Erasmus Days 2019, která na naší škole proběhne od 10. – 11. října 2019. Smyslem akce je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ a šířit výsledky konkrétních vzdělávacích projektů, jak mezi žáky, tak i učiteli, rodiči a širší veřejností. Pro žáky to budou dva zajímavé […]

Literární kavárna ve 4. ročníku

První školní týden, v pátek, proběhla ve čtvrtém ročníku literární kavárna. Každý žák si do školy přinesl svou oblíbenou knihu, hrneček a sáček čaje. Jako ve správné kavárně jsme si nejdřív uvařili čaj. Potom se každý uvelebil na měkkém polštáři a představil svou knihu /autora, ilustrátora, nakladatelství, stručný obsah/. Na závěr si žáci knihy vzájemně prohlíželi […]

Den s anglickou knihou 2

Žáci 4. ročníku měli netradiční vyučování anglického jazyka, protože v rámci projektu Erasmus+ jsme se rozhodli pravidelně zařazovat tzv. Den s anglickou knihou. Během tohoto projektu žáci aktivně pracovali se zjednodušenou angl. literaturou. Žáci nejprve přečetli po skupinkách příběh a pak jsme si ho přeložili a následně pracovali do pracovních listů nebo pracovali v týmech, kde prováděli zajímavé […]

Den s anglickou knihou

Žáci 4. ročníku měli netradiční vyučování anglického jazyka, protože v rámci projektu Erasmus+ jsme se rozhodli pravidelně zařazovat tzv. Den s anglickou knihou. Během tohoto projektu žáci aktivně pracovali se zjednodušenou angl. literaturou. Žáci nejprve přečetli po skupinkách příběh a pak jsme si ho přeložili a následně pracovali do pracovních listů nebo pracovali v týmech, kde prováděli zajímavé […]