Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA KONZULT. HODINY na základě telefonické domluvy
Mgr. Jitka Preislerová preislerova.jitka@zssnezne.cz ředitelka školy
Mgr. Petra Fialová fialova.petra@zssnezne.cz třídní učitelka 1. ročníku ÚT 12:00 - 13:00
Mgr. Anna Šimonová simonova.anna@zssnezne.cz třídní učitelka 2. a 3. ročníku ÚT 12:00 - 13:00
Mgr. Jitka Bláhová blahova.jitka@zssnezne.cz třídní učitelka 4. ročníku ST 13:00 - 14:00
Mgr. Ladislava Buchtová buchtova.ladislava@zssnezne.cz třídní učitelka 5. ročníku ÚT 12:00 - 13:00
Mgr. Renata Basovníková basovnikova.renata@zssnezne.cz třídní učitelka 6. ročníku PÁ 9:30 - 10:30
Mgr. Jaroslava Machalová machalova.jaroslava@zssnezne.cz třídní učitelka 7. ročníku, vých. poradkyně ÚT 12:00 - 13:00
Mgr. Kristýna Machová machova.kristyna@zssnezne.cz třídní učitelka 8. ročníku PO 10:00 - 11:00
Mgr. Lenka Bartoňová bartonova.lenka@zssnezne.cz třídní učitelka 9. ročníku, met. prevence ST 12:30 - 13:30
Mgr. Jana Boháčová bohacova.jana@zssnezne.cz učitelka ČT 9:40 - 10:25
Mgr. Jitka Hamříková hamrikova.jitka@zssnezne.cz učitelka ÚT 9:00 - 10:00
Mgr. Josef Veselý vesely.josef@zssnezne.cz učitel
Jaroslava Kaštánková asistentka pedagoga
Barbora Pařízková asistentka pedagoga
Kateřina Havrdová asistentka pedagoga
Věra Rybáková asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková bukackova.michaela@zssnezne.cz vychovatelka
Petra Klementová petraklementova@email.cz vedoucí učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová penazova.sandra@seznam.cz učitelka mateřské školy
Veronika Lukešová učitelka mateřské školy
Edita Mrázková asistentka pedagoga MŠ

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová účetní
Iva Pavelková pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Trávníčková kuchařka
Zdena Krausová kuchařka
Ing. Josef Klíma topič