Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Mgr. Věra Matějů mateju.vera@zssnezne.cz ředitelka školy
Mgr. Anna Šimonová simonova.anna@zssnezne.cz třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Eva Mošnerová mosnerova.eva@zssnezne.cz třídní učitelka 2. a 3. ročníku
Mgr. Ladislava Buchtová buchtova.ladislava@zssnezne.cz třídní učitelka 4. a 5. ročníku
Mgr. Vít Rosecký rosecky.vit@zssnezne.cz třídní učitelka 6. ročníku
Mgr. Tereza Kratochvílová kratochvilova.tereza@zssnezne.cz třídní učitelka 7. ročníku
Mgr. Jaroslava Buchtova buchtova.jaroslava@zssnezne.cz třídní učitelka 8. ročníku
Mgr. Eva Štegnerová stegnerova.eva@zssnezne.cz třídní učitelka 9. ročníku
Mgr. Jitka Preislerová preislerova.jitka@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Markéta Straková strakova.marketa@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Jitka Bláhová blahova.jitka@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Miroslav Vaňáč vanac.miroslav@zssnezne.cz speciální pedagog
Jaroslava Kaštánková kastankova.jaroslava@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Lucie Křížová krizova.lucie@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková bukackova.michaela@zssnezne.cz vychovatelka
Jarmila Strejčková vedoucí učitelka mateřské školy
Petra Klementová učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová učitelka mateřské školy
Anna Coufalová asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová horvathova.iveta@zssnezne.cz účetní
Iva Pavelková pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Tobiášová kuchařka
Zdena Krausová kuchařka