Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Mgr. Jitka Preislerová preislerova.jitka@zssnezne.cz ředitelka školy
Mgr. Anna Šimonová simonova.anna@zssnezne.cz třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Jana Boháčová bohacova.jana@zssnezne.cz třídní učitelka 2. a 3. ročníku
Mgr. Petra Fialová fialova.petra@zssnezne.cz třídní učitelka 4. a 5. ročníku
Mgr. Jaroslava Machalová machalova.jaroslava@zssnezne.cz třídní učitelka 6. ročníku, výchovná poradkyně
Bc. Kristýna Machová machova.kristyna@zssnezne.cz třídní učitelka 7. ročníku
Mgr. Lenka Bartoňová bartonova.lenka@zssnezne.cz třídní učitelka 8. ročníku
Mgr. Tereza Kratochvílová kratochvilova.tereza@zssnezne.cz třídní učitelka 9. ročníku
Mgr. Ladislava Buchtová buchtova.ladislava@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Renata Basovníková basovnikova.renata@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Tereza Žáková zakova.tereza@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Jitka Bláhová blahova.jitka@zssnezne.cz učitelka
Jaroslava Kaštánková asistentka pedagoga
Ludmila Sáblíková asistentka pedagoga
Kateřina Havrdová asistentka pedagoga
Rybáková Věra asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková bukackova.michaela@zssnezne.cz vychovatelka
Petra Klementová petraklementova@email.cz vedoucí učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová penazova.sandra@seznam.cz učitelka mateřské školy
Věra Hekelová Velusenka@seznam.cz učitelka mateřské školy

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová horvathova.iveta@zssnezne.cz účetní
Iva Pavelková pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Trávníčková kuchařka
Zdena Krausová kuchařka
Ing. Josef Klíma topič
Radek Sádovský technický pracovník