Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Mgr. Jitka Preislerová preislerova.jitka@zssnezne.cz ředitelka školy
Mgr. Anna Šimonová simonova.anna@zssnezne.cz třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Jana Boháčová bohacova.jana@zssnezne.cz třídní učitelka 2. a 3. ročníku
Mgr. Petra Fialová fialova.petra@zssnezne.cz třídní učitelka 4. a 5. ročníku
Mgr. Jaroslava Machalová machalova.jaroslava@zssnezne.cz třídní učitelka 6. ročníku, výchovná poradkyně
Bc. Kristýna Machová machova.kristyna@zssnezne.cz třídní učitelka 7. ročníku
Mgr. Lenka Bartoňová bartonova.lenka@zssnezne.cz třídní učitelka 8. ročníku
Mgr. Tereza Kratochvílová kratochvilova.tereza@zssnezne.cz třídní učitelka 9. ročníku
Mgr. Ladislava Buchtová buchtova.ladislava@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Renata Basovníková učitelka
Mgr. Tereza Žáková zakova.tereza@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Jitka Bláhová blahova.jitka@zssnezne.cz učitelka
Jaroslava Kaštánková asistentka pedagoga
Ludmila Sáblíková asistentka pedagoga
Kateřina Havrdová asistentka pedagoga
Rybáková Věra asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková bukackova.michaela@zssnezne.cz vychovatelka
Petra Klementová DiS. petraklementova@email.cz vedoucí učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová penazova.sandra@seznam.cz učitelka mateřské školy
Věra Hekelová DiS. Velusenka@seznam.cz učitelka mateřské školy

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová horvathova.iveta@zssnezne.cz účetní
Iva Pavelková pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Tobiášová kuchařka
Zdena Krausová kuchařka
Ing. Josef Klíma topič