Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Mgr. Jitka Preislerová jitkapreislerova@seznam.cz ředitelka školy
Mgr. Eva Štegnerová stegnerova@seznam.cz výchovná poradkyně
Mgr. Eva Mošnerová mosnere@seznam.cz třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Mgr. Petra Fialová PetraMachova@seznam.cz třídní učitelka 3. a 4. ročníku
Mgr. Ladislava Buchtová Ladka.Buchtova@seznam.cz třídní učitelka 5. ročníku
Bc. Kristýna Machová Kristynamachova87@gmail.com třídní učitelka 6. ročníku
Mgr. Lenka Bartoňová lenka.kalaskova@gmail.com třídní učitelka 7. ročníku
Mgr. Tereza Kratochvílová tekacko@seznam.cz třídní učitelka 8. ročníku
Mgr. Jaroslava Machalová buchtovajaroslava@seznam.cz třídní učitelka 9. ročníku
Mgr. Anna Šimonová annasimonova@seznam.cz učitelka
Mgr. Věra Matějů veramateju@seznam.cz učitelka
Mgr. Tereza Žáková tesu@seznam.cz učitelka
Mgr. Jitka Bláhová jiblahova@seznam.cz učitelka
Mgr. Miroslav Vaňáč vanacm@seznam.cz speciální pedagog
Jaroslava Kaštánková jarka.kastankova@seznam.cz asistentka pedagoga
Lucie Křížová lucie.krizova.257@seznam.cz asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková michaelabukackova@seznam.cz vychovatelka
Jarmila Strejčková jarmilastrejckova@seznam.cz vedoucí učitelka mateřské školy
Petra Klementová petraklementova@email.cz učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová penazova.sandra@seznam.cz učitelka mateřské školy
Věra Hekelová asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová horvathova.iveta@zssnezne.cz účetní
Iva Pavelková pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Tobiášová kuchařka
Zdena Krausová kuchařka