Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Mgr. Jitka Preislerová preislerova.jitka@zssnezne.cz ředitelka školy
Mgr. Eva Štegnerová stegnerova.eva@zssnezne.cz výchovná poradkyně
Mgr. Eva Mošnerová mosnere@seznam.cz mateřská dovolená
Mgr. Petra Fialová fialova.petra@zssnezne.cz třídní učitelka 3. a 4. ročníku
Mgr. Ladislava Buchtová buchtova.ladislava@zssnezne.cz třídní učitelka 5. ročníku
Bc. Kristýna Machová machova.kristyna@zssnezne.cz třídní učitelka 6. ročníku
Mgr. Lenka Bartoňová bartonova.lenka@zssnezne.cz třídní učitelka 7. ročníku
Mgr. Tereza Kratochvílová kratochvilova.tereza@zssnezne.cz třídní učitelka 8. ročníku
Mgr. Jaroslava Machalová machalova.jaroslava@zssnezne.cz třídní učitelka 9. ročníku
Mgr. Anna Šimonová simonova.anna@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Věra Matějů mateju.vera@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Tereza Žáková zakova.tereza@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Jitka Bláhová blahova.jitka@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Miroslav Vaňáč vanac.miroslav@zssnezne.cz speciální pedagog
Jaroslava Kaštánková kastankova.jaroslava@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Lucie Křížová buresova.lucie@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková bukackova.michaela@zssnezne.cz vychovatelka
Jarmila Strejčková jarmilastrejckova@seznam.cz vedoucí učitelka mateřské školy
Petra Klementová petraklementova@email.cz učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová penazova.sandra@seznam.cz učitelka mateřské školy
Věra Hekelová asistentka pedagoga
Mgr. Jana Boháčová třídní učitelka 1. a 2. ročníku

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová horvathova.iveta@zssnezne.cz účetní
Iva Pavelková pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Tobiášová kuchařka
Zdena Krausová kuchařka