Informace pro MŠ a ŠD

Dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání stanovuje ředitelka školy výši úplaty pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů na 50% stanovené částky, tzn. 150 Kč za měsíc. Toto opatření se týká úplaty za březen. Úplata za ŠD za […]

Zápis

Zápis k povinnému vzdělávání pro školní rok 2020-21. Zápis k povinnému vzdělávání proběhne od 7.4. do 17.4.2020. V úterý 7.dubna 2020 od 12 do 17 hodin se uskuteční v ředitelně školy zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2020/21 s osobním podáním dokumentů zákonným zástupcem. Zápis lze také uskutečnit bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, kdy dokumenty budou zaslány […]