Exkurze Brno – Poklad Inků

V úterý 18. 2. se žáci 2. stupně vydali na unikátní světovou výstavu Poklad Inků do Brna na Výstaviště. Tato výstava prezentuje největší poklad světa, který dokládá vyspělost a bohatství předkolumbovské Ameriky. Žáci shlédli nejen originální zlaté exponáty, modely reálných staveb a rituálních míst včetně Machu Picchu, dozvěděli se i mnoho informací z panelů mapujících osidlování Ameriky. […]

Šplh

Dne 18. 2. proběhlo na 2. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou okrskové kolo ve šplhu. Síly si změřily děti stejných ročníků. Tak jako minulý rok jsme se opět umístili na nejvyšších místech a to hned dvakrát. Adam Zelený – 2. místo Adam Rybák – 3. místo Gratulujeme, kluci! A všem ostatním děkujeme za účast a […]

Tříbarevný jazykový kaleidoskop

Dne 13. února se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili programu „Maturitu zvládneme“ na Gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Tam se jich ujali laskaví učitelé francouzského, ruského a německého jazyka. Žáci si zopakovali základy němčiny, ale také získali nové informace ze zbylých dvou jazyků. Program žáky zaujal a těší se na další.

Ringo turnaj

Ve čtvrtek 30. 1. si žáci 9. ročníku pro své spolužáky z 2. stupně připravili sportovní turnaj v ringu. Žáci se rozlosovali do týmů a utkali se mezi sebou o sladkou odměnu. Všechny týmy se snažili o co nejlepší výkon a vzájemně se povzbuzovali. Po skončení turnaje si žáci šli pro svá pololetní vysvědčení.